ลงทะเบียน

ข้อมูลลูกค้า


บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด
1 ซอยพระรามที่ 3 ซ.37 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. 02 682 3101 Fax. 02 682 3331
2020 © Inter Express Logistics Co.,Ltd. E-mail : center@iel.co.th